Svet je čím ďalej tým viac ako dedina, v ktorej všetci žijeme vo vzájomnom úzkom prepojení. Nielen že môžeme komunikovať s priateľmi v Južnej Afrike cez japonský počítač, ale dokonca ich vidieť cez web kameru. Zároveň môžeme pozerať v televízii živý prenos z majstrovstiev sveta v lyžovaní v Kanade a neskôr si dať rakúske pivo v írskej krčme. Možno si ani neuvedomujeme, že sme denne závislí od činností a práce druhých ľudí. Začína sa to hneď ráno s prvou šálkou kávy, kakaa alebo pomarančového džúsu, ktoré pochádzajú z Južnej Ameriky a Afriky, používaním značkového oblečenia, ktoré je vo väčšine prípadov vyrobené v Ázii, telefonovaním cez mobil, na ktorého výrobu bolo použitých 30 druhov vzácnych kovov vyťažených v Indonézii, Kongu alebo Číne...Takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Zamysleli sme sa občas kto a za akých podmienok
vyprodukoval tieto pre nás bežné veci?
Ako nás ovplyvňujú ľudia v iných častiach
sveta a ako ovplyvňujeme ich životy my?
Aké sú etické dôsledky týchto vzťahov? Ako chápeme globalizáciu?
Ako sme ňou ovplyvnení? Je globalizácia dobrá, alebo zlá? A pre koho?
Kto, alebo čo formovalo nerovnosti v súčasnom svete?
Z čoho pramení nerovnomerné rozdelenie zdrojov vo svete?
Ako vzniká chudoba?
A prečo by naše myslenie a správanie malo byť
ovplyvnené životmi ľudí, ktorých sme nikdy nestretli?

Projekt Svet v nákupnom košíku sa zaoberá súvislosťami medzi našou spotrebou a vybranými ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi problémami ekonomicky rozvojových krajín a ich obyvateľov, ako sú chudoba, detská práca, výruby dažďových pralesov a ubúdanie vodných zdrojov. Je určený pre II. stupeň základných škôl a stredné školy, študentov a učiteľov, vrátane ďalších výchovno-vzdelávacích pracovníkov. Prináša inšpiráciu a efektívne spôsoby začlenenia tematiky globálnych problémov do výučby a rozvíja globálne vzdelávanie.

 

Podpora projektu:


Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie a Slovak Aid

Reklamný prúžok

Projekt realizuje:

Reklamný prúžok

Partneri projektu:

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Reklama:

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

 Mediálni partneri:

referaty

 Sponzori:

komprint