Vzdelávacie centrum Zaježová

Seminár pre páry 26.8. - 1.9. s Thomasom Pedroli a Mari Sawada
Organizátori a lektori tejto akcie pozývajú páry na seminár, ktorý môže pomôcť prehĺbiť vzťah. Týždeň dobrodružstva intimity (26.8. - 1.9.)  je príležitosť pre páry získať nový vietor, silu a inšpiráciu do vzťahu na citovej, duchovnej a erotickej úrovni pod vedením skúsených lektorov.
>> čítaj viac
Výročná správa za rok 2015
Prečítajte si našu výročnú správu za rok 2015. V papierovej podobe ju nájdete aj vo Vzdelávacom centra Zaježová. Ďakujeme vám, že kráčate spolu s nami!
>> čítaj viac
Naše centrum očami detí zo Zaježovej
Fenomén youtuberov na internete zasiahol aj mládež v Zaježovej. Deti natočili aj jedno video o našom centre. To, že práca televíznych žurnalistov nie je jednoduchá, si deti vyskúšali na vlastnej koži. Ale úlohu zvládli, dokonca sa zdá, že niektoré z nich majú k takejto práci prirodzený talent. Však posúďte sami. Prajeme príjemný zážitok.
>> čítaj viac
Video o centre očami študenta Sokratovho inštitútu
Úspešný absolvent 1. ročníku Sokratovho inšitútu - Lukáš Podolský natočil toto krátke video o našom centre. Príjemne ho narozprávala dlhoročná priateľka Živica a bývalá kolegyňa Kristínka Dubajová. Prajeme príjemný zážitok.
>> čítaj viac
Prezentácia Zaježovej
Ak máte záujem okrem nášho centra spoznať (aspoň online) aj Zaježovú a jej históriu, či aktuálny život v nej, odporúčame vám krátku prezentáciu. Vytvoril ju Mirec Kašiak z našej partnerskej organizácie Pospolitosť pre harmonický život.
>> čítaj viac

24. 07. 2016 - 02. 08. 2016

Lektor:
Bhante Dahammadipa
Organizuje: Živica

Meditačný seminár vytvára intenzívny priestor pre praktikovanie meditácie v sede a chôdzi. Bhante tiež ponúka výklad pôvodných buddhistických textov, ktoré prinášajú pochopenie hlbších súvislostí a rozvíjajú vnútornú múdrosť.

>> čítaj viac

22. 08. 2016 - 26. 08. 2016

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Sylvia Ondrisová, Vladimír Burjan, Petr Dráľ, Juraj Hipš, Katarína Pázmány
Organizuje: Živica

Prvé stretnutie účastníkov Komenského inštitútu bude ponúkať účastníkom priestor, aby si spoločne kládli otázky o tom, akými sú učiteľmi, aká je ich vízia, ako pracujú v školách s osobnou mocou a kam chcú svojim pôsobením žiakov, triedu i školy posunúť.

>> čítaj viac

26. 08. 2016 - 01. 09. 2016

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Mari Sawada (Japonsko), Thomas Pedroli (Holandsko)
Organizuje: Aleš Štesko

Tento týždeň dobrodružstva intimity je príležitosť pre páry získať nový vietor, silu a inšpiráciu do vzťahu na citovej, duchovnej a erotickej úrovni. V ústraní prírody budete mať veľa času pre skupinové rozhovory, pre hry a meditáciu, pre prácu s telom a pre intuitívnu komunikáciu. 

>> čítaj viac

23. 09. 2016 - 25. 09. 2016

Lektor:
Lektorky programu Zelená škola
Organizuje: Živica

Stretnutie predstavuje spoločný štart a prípravu konzultantov na nový školský rok. Aby s chuťou a vplnej sile vedeli pomáhať školám v programe Zelená škola nielen odborne ale aj osobne a individuálne.

>> čítaj viac

30. 09. 2016 - 02. 10. 2016

Lektor:
PaedDr. Zlata Šramová, Mgr. Zuzana Bajkaiová
Organizuje: Zuzana Bajkaiová

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok.

>> čítaj viac

14. 10. 2016 - 16. 10. 2016

Lektor:
Alena Dudášová
Organizuje: Alena Dudášová

Seminár ponúka metódu The Work od Byron Katie, ktorá pomáha objaviť ako funguje naša myseľ. Dotazovaním sa na vlastné myšlienky pochopíte svoju vlastnú pravdu. Naučíte sa, ako sa môžete pozrieť na akúkoľvek stresujúcu situáciu vo vašom živote a na myšlienky, ktoré ju spôsobujú. Pochopíte prečo sa v určitých situáciách chováte tak, ako sa chováte a prečo sa vám niektoré situácie v živote opakujú. 

>> čítaj viac

04. 11. 2016 - 06. 11. 2016

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Raffaella Mayana Romieri
Organizuje: Zuzana Labašová

Počas seminára budete cestovať do hlbokej imaginácie. Spoznáte zvieratá štyroch spôsobov poznávania a objavíte ich jedinečné kvality. S podporou vašich vnútorných sprievodcov si uvedomíte, prečo ste museli uprednosťňovať isté spôsoby poznávania a opustiť iné.

>> čítaj viac

11. 11. 2016 - 13. 11. 2016

Lektor:
Ľudovít Vašš
Organizuje: Živica

Kurz vám poskytne veľa vedomostných a praktických skúseností ohľadom výsadby a starostlivosti o ovocné dreviny pod vedením skúseného a chytľavo nadšeného lektora. 

>> čítaj viac

25. 11. 2016 - 27. 11. 2016

Lektor:
Radek Zítka
Organizuje: Radek Zítka

Seminár poskytuje možnosť vyrobiť si vlastný šamanský rámový bubon. Bude pre vás nachystaný všetok materiál a nástroje, pod vedením majstra. Budete sa môcť spojiť s vašim zámerom, čo pre vás konkrétny bubon znamená, akú úlohu hrá vo vašom živote, čo vám má priniesť. 

>> čítaj viac

09. 12. 2016 - 11. 12. 2016

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Jana Vaculčiaková, Magdaléna Vaculčiaková, Alžbeta Vaculčiaková
Organizuje: Helena Longauerová

Víkend je určený pre ženy. Ponúka priestor pre čistenie a uzatváranie roku, ktorý sa končí, aby sme do ďalšieho obdobia vstúpili bez záťaží, s láskou a čistotou. Tak sa môžeme stretúť na začiatku nového roka s kreativitou.

>> čítaj viac

Stránky