Ústranie v tme

V ústraní v tme si môže každý pohľadať a nájsť to, čo potrebuje pre seba, bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženskú a spoločenskú orientáciu.

V ľudskej povahe je prirodzené hľadanie niečoho viac, niečoho lepšieho, plnšieho či pravdivejšieho. Preto hľadáme pravdu. Spočiatku sú to väčšinou pravdy s malým „p“ – pravdy o našej osobnosti, povahe, filozofii, svetonázore, náboženstve, vede, politike, či práci. Keď dôjdeme po hranicu, kde vidíme, že tieto "malé" pravdy sú neúplné, obmedzujúce, začneme hľadať pravdu s veľkým „P“ – snažíme sa vidieť veci, situácie, seba a druhých tak, ako v skutočnosti sú.

Práve v ÚSTRANÍ V TME je možné vidieť s veľkou presnosťou túto pravdu s veľkým „P“.

Praktické informácie, cenník a rezervácia.

Prečítajte si aj dojmy návštevníkov z pobytov v ústraní.

Účinok a potenciál tejto metódy

SMRŤ NANEČISTO

Vstúpiť do ústrania v tme je ako prežiť si vlastnú smrť nanečisto. Zatvoríte dvere a pochopíte citát z cintorína: „Okamih a zabudneš na všetko, okamih a všetci zabudnú na teba.“ Uvedomíte si, že ste tu a svet tam niekde beží sám sebou a bez vás rovnako dobre, ako s vami predtým. Súfijský učiteľ Džalaluddin Rumi píše: „Ak plače srdce v temnote svojej cely pre to, čo stratilo, jasá Duch tým, čo našiel.“ Potom sa vám ukáže cesta tmou, ktorá je vašim prítomným stavom a hlbšie aj cieľom. To vyjadruje presne stredoveký Majster Eckhart: „Nič nemať, nič nechcieť, nič nevedieť...“ Zo sveta nič nemáme, len spomienky, ktoré tiež odpadnú s prijatím a súcitom a tak vyvstane aj to “nič nevedieť“. A keď nič neviem, neviem ani čo chcieť.

PRÍNOS ÚSTRANIA V TME

V tme môže prísť vízia. Či už vo forme pochopenia, rekapitulácie a zdravého spracovania vášho doterajšieho života, zážitky svetla, aj poznanie toho, kým naozaj ste.

Najlepší spôsob, ako do tmy správne vstúpiť je nič neočakávať,mať dôveru v prirodzenú múdrosť Ducha. Keď prestanete na chvíľu myseľ nezdravo zamestnávať, vaše prirodzené zdravie a múdrosť sa prejavia samé od seba. A tak aj keď sa zdá, že vstupujete do tajuplného a neznámeho sveta, nakoniec zistíte, že ste sami sebe bližšie než „doma“. Myseľ môže premietať váš život do zaujímavých detailov. Ako film sa odohrávajú situácie, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť, pochopenie, odpustenie a súcit.

V tme vám odpadne vonkajší zrak a s tým aj koncept priestoru, ani neviete kde vaša myseľ začína a kde končí. Ostane len nekonečná temnota. Kontakt s vonkajším zvukom sa tiež do veľkej miery stlmí, strácate tým oporu v čase. A tak v neohraničenom bezčasovom priestore ste sami so sebou a s tým, čo vám premieta vaša myseľ. Stierajú sa rozdiely medzi tým, čo je „tam vonku a čo vo vás“, či spíte alebo nie, či vás vie niečo „vyrušiť“, alebo sa stávate jediným rozptýlením, či zdrojom poznania vy sami sebe....

Výraznou časťou tmy môže byť aj nuda, ktorá je známkou, že odpadá vonkajšia zábava a začínate sa „prelaďovať“ na váš vnútorný svet. Nuda je nesmierne dôležitá, je totiž jedinou ochranou pred sebapotvrdzovaním, že ste tým, či oným...

Skúsenosť tmy sa ukazuje ako poklad, ktorý si vo forme určitej životnej múdrosti alebo vhľadu prenášate do ďalšieho života. Kus tmy si potom so sebou odnesiete aj do svetla, cítite ju ako miesto pokoja a hĺbky vo vás.

TMA AKO PROSTRIEDOK POZNÁVANIA V RÔZNYCH KULTÚRACH A DUCHOVNÝCH SMEROCH

Tma sa ako prostriedok poznávania používala a stále používa v mnohých kultúrach, duchovných smeroch. Napríklad Sv. Ján od Kríža vyzdvihoval temnotu ako miesto poníženia duše tak, aby v nej mohlo pôsobiť Božské svetlo. Temnotu svojej cely milovali aj mnohí púštni otcovia z prvotnej kresťanskej cirkvi. Niektorí indickí jogíni sa v odľahlých jaskyniach Himalájí nechávajú zamurovať do tmy takmer na rok. Tmu dodnes používajú aj juhoamerickí indiániako súčasť výcviku kuranderos (šamanov). Do ústrania v tme odchádzajú aj adepti nebuddhistického pôvodného náboženstva Tibetu - Bönu. Výborne prepracovaný systém práce v tme nájdeme tiež v buddhistických náukách Dzogčenu.

Aj vy môžete s odvahou nasledovať tých, čo si procesom v tme už prešli. Môžete tak uvidieť seba a svoj svet novým pohľadom.

Prečítajte si

Vyjadrenie pani, ktorá ako prvá absolvovala 6 dní v našom novo vytvorenom ústraní v tme:

„Chtěla bych vyjádřit poděkování za možnost pobývat ve tmě na Zaježové. Jednalo se o můj druhý pobyt ve tmě (před tím jsem byla na jiném místě). Od toho prvního se docela podstatně lišil. Při prvním pobytu jsem měla celou škálu velice pestrých zážitků od živých snů, vizí, průlomů do minulosti, mentálního cestování až po zkušenost vědomí rozšířeného úplně mimo meditační chatku. A samozřejmě všudypřítomného světla, které ne a ne zhasnout.

V případě tmy na Záježové se jednalo o daleko více hlubší a meditativnější prožitek, jednak daný intenzivní meditační praxí, dále energetickým naladěním chatky, které daleko více vtahovalo do nitra a ne na venkovní „obrázky“ a průvodcem, který mé praxi rozuměl, má s ní zkušenosti a dovedl upozornit na některé její aspekty, které mi zůstávaly skryty. Cesta do nitra byla spojena s potřebou co nejvíce odhalit zdroje rušivých emocí, které se neustále v mém životě objevují, vyrovnat se s nimi, přijmout část zranění v mém životě, stát mu čelem a porozumět lépe fungování mysli a naší neuvěřitelné potřebě stále se „honit za štěstím“. Pocit obrovského vděku za tuto zkušenost mi zůstává stále.“