Meditačný seminár s Bhante Dhammadipom

Seminár v termíne 29.3. - 4.4. poskytuje intenzívny priestor pre meditácie pod vedením celosvetovo známeho a významného buddhistického učiteľa. Budete môcť rozvíjať meditáciu na dych, ktorá je nevyhnutným základom všetkých meditácií. Vo večernom učení se budeme zaoberať Mahajanovou Abhidharmou, presnejšie Madhyantavibhanga, Analýzou strednej cesty od Majitreji.

Seminár prebieha intenzívne. Ocenia ho predovšetkým tí, ktorých oslovuje práca s mysľou a vedomím a  chcú sa v tom prehĺbiť.

Hlavnou praxou bude:

  • meditácia na dych, ktorá je nevyhnutným základom všetkých meditácií - vrátane vysvetlenia praxe meditácie a samotnou meditáciou v tradícii cesty Bodhisattvy
  • meditácia v chôdzi, mlčanie a jednoduchá vegetariánska strava
  • spoločné recitácie najdôležitejších buddhistických sut.
  • výklad dharmy - vo večernom učení se budeme zaoberať Mahajanovou Abhidharmou, presnejšie Madhyantavibhanga, Analýzou strednej cesty od Majitreji. Ta sa zaoberá porovnávaním strednej cesty a extrémami.

Bližšie sa budeme venovať prvým dvom kapitolám: O vlastnostiach reality, O závojoch, ktoré realitu zakrývajú, čo sú veľmi praktické témy umožňujúce pokrok v meditačnej praxi.

Seminár prebieha intenzívne! Praktikuje sa mlčanie a podáva jednoduchá vegetariánska strava. 

Lektor

Bhante Dhammadipa – celosvetovo známy budhistický učiteľ, ktorý sa vyznačuje jemným a uvoľneným prístupom. Učí, že znalosť budhistickej cesty by sa mala uplatňovať v praktickom živote a overovať predovšetkým bezprostrednou skúsenosťou.  Jeho učenie vychádza z klasického theravádového budhizmu aj mahajány. Viac na: www.dhammadipa.cz 

„Ctihodný Dhammadípa je ako klenot.“  Čhökji Ňima Rinpočhe

Cena

198 € (ubytovanie, vegetariánska strava na 7 dní, organizácia). V cene nie je zahrnuté lektorné. Príspevok za vedenie semináru pre učiteľa budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.

Bližšie infomácie a prihlášky 

Pre prihlásenie je potrebné zaslať meno, adresu, telefón a mail na adresu: miesler@zivica.sk , (tel.0918 301 664). Prihlásenie ja záväzné len po úhrade zálohy vo výške 138 eur.  Záloha je nevratná, zálohu vraciame len v prípade nájdenia náhradníka. Údaje k platbe zálohy dostanete po prihlásení a zaslaní údajov.