Kresťanská meditácia s Jurajom Dovalom 9. - 11.6.

Pozývame vás na intenzívny meditačný víkend s biskupom Jurajom Jordánom Dovalom 9. - 11.6.  na tému Objatie Božieho pokoja.

Cestou konteplácie a meditácie a iných techník sa preĺbite v:

  • sebapoznanie ako cesta do vnútra duše
  • hľadanie Božieho pokoja
  • mier je v nás
  • bdelé vnímanie
  • vnútorná modlitba
  • láska, súcit, vnútorný optimizmus, vyrovnanosť, nádej - podmienky duchovného rastu
  • cesta do Božieho chrámu, meditácia srkze Krista
  • kontemplácia: mlčanie duše

Lektor

Juraj Jordán Dovala je teológ, spisovateľ a hudobník. Vyštudoval pravoslávnu teológiu v Prešove. V roku 1995 strávil v Negevskej púšti (Izrael) pol roka, kde rozvíjal meditáciu ticha a vnútornú modlitbu. Na meditačných stretnutiach učí, ako si ticho púšte udržiavať v ruchu sveta. Túto tému rozpracúva aj vo svojich knihách Ticho a Chrám uprostred trhoviska.

Cena

73 € (cena zhŕňa ubytovanie, stravu a organizačný poplatok).

Príspevok za vedenie seminára pre Juraja Dovalu budete môcť prispieť na mieste vo forme anonymného daru a rozvinúť tak štedrosť.

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na: zajezova@zivica.sk. Na tomto e-maile a čísle 0917 517 267 získate aj bližšie informácie.

Zaujala Vás táto téma? Čítajte viac na stránke projektu: