Ako upraviť ekonomické myslenie

Workshop určený študentom Sokratovho inšitútu ponúka rôzne pohľady na fungovanie ekonomiky a peňazí a na ich dopady v globálnom i lokálnom kontexte pod vedením lektorov Juraja Karpiša a Stanislava Kutáčka. Chceme či nechceme ekonomický systém sa dotýka každého z nás, ale len málokto mu rozumie. 

Lektori

Juraj Karpiš - ekonóm, ukončil Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, pracoval v komerčných finančných inštitúciach na Slovensku i v zahraničí. Je spoluzakladateľom inštitútu INESS (Institute of Economic and Social Studies) a jeho predsedom. Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo; znovu a znovu nastavuje zrkadlo tým, ktorí vládnu na Slovensku a v Európe. Je autorom knihy Zlé peniaze.

Stanislav Kutáček - finančný riaditeľ, Česká republika. Vyštudoval odbor Verejná ekonómia na Ekonomicko-správní fakultě v Brne, kde získal doktorský titul. V rokoch 2005 až 2009 pôsobil ako koordinátor a neskôr výkonný riaditeľ Trastu pro ekonomiku a společnost - spoločensko-ekonomického thinktanku, ktorého cieľom je prinášať do Česka inovatívne riešenia ekonomických problémov. Od roku 2008 je finančním ředitelem právnického konsorcia Frank Bold. Je skúsený facilitátor, pomáhal organizáciám s ich strategickým riadením a zároveň aj učí predmet Ekonómia a životné prostredie.  Je zakladateľom a predsedom družstva carsharingovej organizácie Autonapůl. Pôvodne experimentálny projekt má teraz flotilu s viacej než 50 osobnými vozidlami v osmi mestách ČR a poskytuje modernú službu mobility pre viacej než 600 zákazníkov.

Workhop nie je otvorený pre verejnosť, je určený len pre študentov Sokratovho inšitútu.