Právo a aktívny občan

Dátum konania: 
23. 2. 2017 (štvrtok) - 17:00 - 26. 2. 2017 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Eva Kovačechová a Zuzana Čaputová
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Workshop je prezentáciou skúseností a právneho rámca v oblasti prístupu k informáciám, širokej a efektívnej účasti verejnosti na rozhodovaní a prístup k súdom vo veciach životného prostredia. Praktická aplikácia Európskej právnej úpravy, medzinárodných dohovorov (najmä Aarhuský dohovor) a Slovenskej právnej úpravy bude prezentovaná na príkladoch konkrétnych káuz, napr. Pezinská skládka a ďalšie. Workshop vytvorí priestor na reflexiu účastníkov týkajúcu sa významu kombinovania právnych, občiansko-participatívnych a mediálnych nástrojov.

Lektorky

Zuzana Čaputová - advokátka, pätnásť rokov spolupracuje so združením VIA IURIS, poskytuje právne služby klientom v kauzách vo verejnom záujme, pracuje na analýzach a legislatívnych návrhoch aj v oblasti životného prostredia.
Pezinčanka, ktorá sa zapojila ako obyvateľka mesta do kampane proti povoleniu ďalšej skládky v Pezinku a v konaniach zastupuje obyvateľov mesta. Je členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW.

Eva KOVÁČECHOVÁ - advokátka, od roku 1999 spolupracuje so združením ViaIuris. Pracuje predovšetkým v oblasti práva vo verejnom záujme, občianskej participácie na rozhodovaní, kontrole výkonu verejnej moci a pracuje tiež na téme súdnej reformy. Poskytuje právne konzultácie a právnu pomoc, pôsobí ako lektorka na vzdelávacích podujatiach, podieľa sa na spracovaní analýz a návrhov legislatívnych zmien. Je členkou svetovej siete environmentálnych právnikov EnvironmentalAllianceWorldwide, ako aj európskej siete environmentálnych právnikov Justice and Environment.

Tento workshop je určený len pre študentov Sokratovho inštitútu.

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová