Limbický odtlačok - liečenie vnútorného dieťaťa

Dátum konania: 
2. 6. 2017 (piatok) - 18:00 - 4. 6. 2017 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Zuzana Bajkaiová
Taťjána Horká
Martin Ďuriš
Akciu organizuje: 
Zuzana Bajkaiová
Typ akcie: 
Pre verejnosť

Pozývame vás na zážitkový víkend, spoločné liečivé plynutie v dôvernom prostredí malej skupiny, s trojicou lektorov. V súlade s najnovším poznaním vedy je dôležité uvedomiť si, že zážitky z počatia, vývinu v maternici, pôrodu a raného detstva sa v podobe pamäťovej stopy ukladajú do systému človeka.

Limbický odtlačok je pamäťová stopa v našom tele, z čias počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a detstva. Zážitky z týchto citlivých období nášho života sú určujúce pre kvalitu života človeka, pre to ako sa vzťahujeme k sebe, k iným bytostiam, k svetu. 

V prvom roku života dieťa nič iné nepotrebuje, len splynutie s matkou, dojčenie a zrkadlenie.  V splynutí zažíva prijatie a bezpodmienečnú lásku. Pre novorodenca  je dotyk láskou, blízkosť je láskou, komunikácia a podnety sú láskou.

V splynutí je ešte jedna dôležitá rovina a to je schopnosť splynúť so svetom a neskôr v živote nadväzovať hlboké vzťahy, žiť radostný a naplnený život s inými ľuďmi,  je za tým pocit, že som tu správne a mám tu svoje miesto.

Nedostatok lásky a pozornosti v ranom veku znižuje našu životaschopnosť a radosť zo života. Ak sme zažili citovú depriváciu, neprijatie rodičmi, fyzické alebo psychické násilie, v dospelosti sa nám z úrovne podvedomia bude potlačená bolesť stále pripomínať.  Sekundárne obranné stratégie ako sú fajčenie, alkohol, prejedanie sa, drogy, ktorými potlačujeme  našu ranú depriváciu nakoniec len zvyšujú našu nepohodu, možnosť choroby a predčasnej smrti.

Láska v ranom veku rozhoduje o tom ako veľmi  budeme milovať život. Odtlačok zážitku hlbokej hrôzy z opustenia matkou bezprostredne po pôrode, nemožnosť prejaviť emócie v detskom veku, môžu v priebehu života presakovať na povrch mnohými spôsobmi: v podobe fóbií, extrémne rýchleho spôsobu reči, hyper aktivitou, úzkosťou, panickými záchvatmi, pocitmi bezmocnosti, stratou zmyslu.

Cesta k zmene vedie cez integráciu minulosti, cez uvedomenie,  že pocity krivdy, sebaľútosti, neprávostí, hnev, smútok - je energia uväznená v nás, ktorá sa chce hýbať. Je o ochote stretnúť sa s bolesťou v nás,  premeniť ju na poznanie a skúsenosti. O odpustení, zmierení, uvoľnení a rozpoznaní darov, ktoré sú za bolesťou skryté.  O návrate k vnútornému mieru, láske a radosti.

Máme možnosť voľby, môžeme  si do života pozvať čo vieme, že sme nedostali. Začať môžeme tým, že si budeme uvedomovať aktuálne pocity a ich prejavy v tele. Aj životné krízy sú príležitosťou na spojenie sa s ranou bolesťou. Nemôžeme ju vymazať, môžeme ju prijať a môžeme z nej vyrásť.

Práca s limbickým odtlačkom je o rozpoznaní toho čo je skutočne naše a prepustení tých presvedčení a vzorcov správania, ktoré nám neslúžia.

Lektori

Taťjána Horká – psychiatrička a psychoterapeutka s viac ako 25 ročnou praxou  v medicíne. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii, sprevádzaniu pestúnských rodín, je lektorkou  mnohých workshopov a terapeutických zážitkových seminárov a výcvikov, autorkou projektu Jdeme společně,  vzdelávací program pre posilnenie kompetencií rodičov, pedagogických a sociálnych pracovníkov. Je absolventka výcvikov v rodinnej a systemickej psychoterapii, v hypnóze,  v Terapii pevným objatím  a mnohých ďalších.  Aktuálne sa okrem súkromnej praxe v Brne / individuálna, párová a rodinná terapia / venuje prednáškovej činnosti,   liečeniu vnútorného dieťaťa a vedomého rodičovstva, práci s pôrodnou traumou / rebirthing, práci so ženami na seminároch Matky a dcéry, Cisárovné / rehabilitácia pôrodných zážitkov.

Zuzana Bajkaiová – magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu s resocializáciou, dula, terapeutka Terapie pevným objatím, sprevádza ženy v období tehotenstva, pri pôrodoch a v šestonedelí. Súčasťou jej práce sú systemické konštelácie, semináre Rozhovory o zázraku, Matky a dcéry a Cisárovné. Venuje sa dlhodobému  dopadu pôrodu na život človeka, rehabilitácii pôrodných zážitkov / rebirthing, ženám s pôrodnou traumou a témam liečenia vnútorného dieťaťa a vedomého rodičovstva.  Podporuje rodičov v čase, keď štartujú svoje rodičovské roly, sprevádza jednotlivcov a rodiny v krízach.

Martin Ďuriš – pohybový terapeut, učiteľ jógy,  ktorú študoval v Indii a na The University of Bolton v Anglicku vyštudoval odbor zameraný na rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie, Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer spája princípy z oblasti športu, fitnes, fyzickej aktivity, výživy a psychológie. Momentálne je vo výcviku profesora Stanislava Grofa. Tento výcvik je zameraný na holotropné dýchanie a transpersonálnu psychológiu. Venuje sa praxi vipassana meditácie (Goenka), ozdravným technikám taostickej jogy, štúdiu proces orientovanej a transpersonálnej psychológie, tancu, pohybovej terapii a kranio-sakrálnej terapii. V indivudálnej a skupinej práci Citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré vedú ku zdraviu človeka a komunity. 

Cena

169 eur v cene je zahrnuté (ubytovanie, strava, občerstvenie, lektorné)

Bližšie informácie a prihlášky

zubajka@gmail.com, 0905 23 53 87

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová