Úvod

Aj Živica je pohodová
Už o dva týždne nás môžete stretnúť na festivale Pohoda v stane Živice powered by ZSE.  
>> čítaj viac
Zvolenská komunitná záhrada kvitne do krásy
Projekt Nevyšliapanou cestou skončil vo februári 2015 a komunitné záhrady, ktoré v rámci neho vznikli, sa osamostatnili. Každá z nich funguje samostatne a všetkým trom sa darí.    
>> čítaj viac
KTO JE ŽIVICA?
Pýtate sa, kto stojí za projektami, článkami a aktivitami Živice? Prinášame Vám odpoveď. Každý týždeň predstavíme jedného zo "živičiarov". Vtipný a energický Ján Markoš    
>> čítaj viac
Dobrovoľníci z Johnson Controls pre opeľovače
V piatok 3. júna nám prišli dobrovoľníci z Johnson Controls pomôcť sadiť medonosné rastliny a stavať hmyzie hotely.
>> čítaj viac
Letný Juniorský tábor
Rodičia, využite príležitosť jediného letného juniorského tábora vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktorý organizujú lektori Adam Kordoš, Olina Kršayová a ďalší v duchu priateľstva a služby 3. - 6.júla! Ide o letný tábor medzinárodného Programu pre morálne posilnenie mládeže. V krásnom prostredí môžu vaše deti prehĺbiť priateľské vzťahy a spoznať nových ľudí. Dovoľte im zmysluplne stráviť čas diskusiami na hlboké témy, umením, športom a inými zábavnými aktivitami.
>> čítaj viac
Výročná správa za rok 2015
Prečítajte si našu výročnú správu za rok 2015. V papierovej podobe ju nájdete aj vo Vzdelávacom centra Zaježová. Ďakujeme vám, že kráčate spolu s nami!
>> čítaj viac
Hej LIDL! Chcem, aby si hral fér!
Napíšte spoločnosti LIDL, aby si stála za svojimi vyhláseniami a dajte im najavo svoj názor TU.  
>> čítaj viac
KTO JE ŽIVICA?
Pýtate sa, kto stojí za projektami, článkami a aktivitami Živice? Prinášame Vám odpoveď. Každý týždeň predstavíme jedného zo "živičiarov". Angažovaná a slobodomyselná Kristína Hudeková  
>> čítaj viac
Prispejte na vrt studne pre Vzdelávacie centrum Zaježová
Ocitli sme sa v situácii, keď nám začal v letnom období vyschýnať zdroj pitnej vody, z ktorého sme dlhé roky čerpali vodu.  Museli sme potom nosiť stovky litrov pitnej vody z druhého prameňa v bareloch na vozíku, aby semináre v centre mohli nerušene bežať ďalej.  Situáciu sme sa rozhodli riešiť vyvŕtaním novej studne, aby centrum mohlo fungovať aj v ďalších rokoch. Bez vody život u nás vyschne.
>> čítaj viac
Predĺženie registrácie - Staňte sa súčasťou jedlej zmeny!
CEEV Živica a Kancelária programu Zelená škola Vám ponúkajú možnosť stať sa súčasťou projektu Jedlá zmena
>> čítaj viac

Stránky

03. 07. 2016 - 06. 07. 2016

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Program pre morálne posilnenie mladšej mládeže

Rodičia, využite príležitosť jediného letného juniorského tábora vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktorý organizujú lektori Adam Kordoš, Olina Kršayová a ďalší. V duchu priateľstva a služby! Ide o letný tábor medzinárodného Programu pre morálne posilnenie mládeže. V krásnom prostredí môžu vaše deti prehĺbiť priateľské vzťahy a spoznať nových ľudí. Dovoľte im zmysluplne stráviť čas diskusiami na hlboké témy, umením, športom a inými zábavnými aktivitami.

>> čítaj viac

06. 07. 2016 - 10. 07. 2016

Organizuje: Zuzana Bajkaiová

Seminár ponúka účastníkom okrem liečenia formou systemických konštelácií aj témy nášho narodenia, rituály spojenými s narodením, silu podpory a blízkosti. 

>> čítaj viac

10. 07. 2016 - 15. 07. 2016

Organizuje: Katarína Miesler

Poďte sa s nami ponoriť do hĺbky "srdca" rodiny. Tento pobyt je určený všetkým, ktorí túžia stráviť so svojimi blízkymi intenzívny čas. Môže vám pomôcť prehĺbiť vzájomnú dôveru, pochopenie a podporu v rodine. 

>> čítaj viac

24. 07. 2016 - 02. 08. 2016

Organizuje: Živica

Meditačný seminár vytvára intenzívny priestor pre praktikovanie meditácie v sede a chôdzi. Bhante tiež ponúka výklad pôvodných buddhistických textov, ktoré prinášajú pochopenie hlbších súvislostí a rozvíjajú vnútornú múdrosť.

>> čítaj viac

26. 08. 2016 - 01. 09. 2016

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Aleš Štesko

Dobrodružný týždeň intimity na prehĺbenie lásky a vášne s partnerom - nádherná príležitosť pre páry získať nový vietor, silu a inšpiráciu do vzťahu na citovej, duchovnej a erotickej úrovni. V ústraní prírody budeme mať veľa času pre skupinové rozhovory, pre intuitívne skupinové hry a meditáciu, pre prácu s telom a pre komunikáciu. Ženy sa budú denne stretávať na ženských kruhoch v Červenom stane a muži v mužských kruhoch v Hlbokej jaskyni. Budeme denne pracovať v pároch na intímnych domácich úlohách a cvičeniach na izbách i v prírode. Každý pár bude mať individuálne stretnutie s Thomasom a s Mari s možnosťou konzultovať ľubovolnú tému. Večer budú hry, spev, rituály a rozprávanie pri ohni
 

>> čítaj viac

23. 09. 2016 - 25. 09. 2016

Organizuje: Živica

Stretnutie predstavuje spoločný štart a prípravu konzultantov na nový školský rok. Aby s chuťou a vplnej sile vedeli pomáhať školám v programe Zelená škola nielen odborne ale aj osobne a individuálne.

>> čítaj viac

30. 09. 2016 - 02. 10. 2016

Organizuje: Zuzana Bajkaiová

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok.

>> čítaj viac

14. 10. 2016 - 16. 10. 2016

Organizuje: Alena Dudášová

Seminár ponúka metódu The Work od Byron Katie, ktorá pomáha objaviť ako funguje naša myseľ. Dotazovaním sa na vlastné myšlienky pochopíte svoju vlastnú pravdu. Naučíte sa, ako sa môžete pozrieť na akúkoľvek stresujúcu situáciu vo vašom živote a na myšlienky, ktoré ju spôsobujú. Pochopíte prečo sa v určitých situáciách chováte tak, ako sa chováte a prečo sa vám niektoré situácie v živote opakujú. 

>> čítaj viac

11. 11. 2016 - 13. 11. 2016

Organizuje: Živica

Kurz vám poskytne veľa vedomostných a praktických skúseností ohľadom výsadby a starostlivosti o ovocné dreviny pod vedením skúseného a chytľavo nadšeného lektora. 

>> čítaj viac

25. 11. 2016 - 27. 11. 2016

Organizuje: Radek Zítka

Seminár poskytuje možnosť vyrobiť si vlastný šamanský rámový bubon. Bude pre vás nachystaný všetok materiál a nástroje, pod vedením majstra. Budete sa môcť spojiť s vašim zámerom, čo pre vás konkrétny bubon znamená, akú úlohu hrá vo vašom živote, čo vám má priniesť. 

>> čítaj viac

Stránky