2 percentá pre Živicu

Prečo venovať 2 % práve nám?

Ako na to?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov. Vyberte si najprv svoju cestu:

 

zamestnanec

1. krok: do 15.2.2015 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. krok: z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3,32 €).

3. krok: vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete:

 • kolónka č. 01 - 08: vaše meno, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko.
 • kolónka č. 09: zaplatená daň (tú nájdete v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa v riadku 03).
 • kolónka č. 10: sumu do výšky 2 % (výpočet: číslo z kolónky 09 vydelíte číslom 50, zaokrúhliť na dve desatinné čísla).

Ak ste na Živici vykonávali dobrovoľnícku činnosť (najmenej 40 hodín za rok 2013), môžete nám na základe nášho potvrdenia darovať až 3 %!

 • kolónka č. 11: dátum zaplatenia dane (ten nájdete v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa v riadku 05).

4. krok: Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Formuláre na stiahnutie:

---------------------------------

Doplňujúce informácie:

 • 2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani.
 • do kolónky ROK sa píše 2014.
 • obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • číslo účtu Živice nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Živice.
 • IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane Živici aj vašim priateľom, kolegom v práci alebo známym. Ďakujeme!

Máte otázky? Radi ich zodpovieme. Kontaktujte Katku Markošovú: markosova@zivica.sk, 0918 733 712.

živnostník

1. krok: v oddiely VIII len vyplníte kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)
 • Sídlo: Vysoká 18, 811 06 Bratislava

2. krok: riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Formuláre na stiahnutie:

-----------------------------------

Doplňujúce informácie:

 • 2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani.
 • čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Živice.
 • okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby.
 • IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane Živici aj vašim priateľom, kolegom v práci alebo známym. Ďakujeme!

Máte otázky? Radi ich zodpovieme. Kontaktujte Katku Markošovú: markosova@zivica.sk, 0918 733 712. 

právnická osoba (firma)

Ako môže právnická osoba poukázať Živici 1,5% (2%) z už zaplatenej dane:

1. krok: vypočítajte si vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Najmenšia možná čiastka, ktorú môžete poukázať Živici, je 8 €.

Dôležité info:

 • ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1,5% z dane: vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 • ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. krok: V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

3. krok: vyplňte potrebné údaje údaje o prijímateľovi:

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)
 • Sídlo: Vysoká 18, 811 06 Bratislava

4. krok: riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Formuláre na stiahnutie:

----------------------

Doplňujúce informácie:

 • čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Živice.
 • okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá (napr. kópie darovacích zmlúv), tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane Živici aj vašim priateľom, kolegom v práci alebo známym. Ďakujeme!

Máte otázky? Radi ich zodpovieme. Kontaktujte Katku Markošovú: markosova@zivica.sk, 0918 733 712.

dobrovoľník Živice

Pracovali ste na Živici v roku 2014 ako dobrovoľník viac ako 40 hodín? Môžete nám poukázať až 3 percentá z vašej dane!

1. krok: budete od nás potrebovať potvrdenie. Vyplňte prosíme vaše údaje do Potvrdenia o vašej dobrovoľníckej činnosti.

2. krok: pošlite nám Potvrdenie na markosova@zivica.sk, budeme vás obratom kontaktovať.

3. krok: vyberte si spôsob, ktorým nám 3 percentá poukážete. Závisí od toho, či ste živnostník (viď sekcia živnostník) alebo zamestnanec (viď sekcia zamestnanec).

Formulár na stiahnutie:

Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane Živici aj vašim priateľom, kolegom v práci alebo známym. Ďakujeme!

Máte otázky? Radi ich zodpovieme. Kontaktujte Katku Markošovú: markosova@zivica.sk, 0918 733 712.

pomôžte nám aktívne získať 2% pre našu činnosť

 • oslovte rodičov, známych, kolegov - dajte im tlačivá (viď nižšie na stiahnutie). 
 • oslovte majiteľov, vedúcich firiem, aby za firmu poukázali v daňovom priznaní 2% z dane.
 • porozmýšľajte, či máte v rodine alebo medzi známymi niekoho, kto by vedel presadiť, aby firma venovala 2% pre Živicu.

Máte otázky? Radi ich zodpovieme. Kontaktujte Katku Markošovú: markosova@zivica.sk, 0918 733 712. 

Ďakujeme!

Údaje o nás – prijímateľ 2%

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)
 • Sídlo: Vysoká 18, 811 06 Bratislava

Formuláre na stiahnutie:

  zamestnanec 

  Potvrdenie o zaplatení dane (doc)

 

  Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (ed. pdf)

​  živnostník   Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-A (ed. pdf)
    Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-B (ed. pdf)
  firma   Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2014_zivica (ed. pdf)
    Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2014_priloha (ed. pdf)
  dobrovoľník   Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (doc)

 

Máte hrôzu z vypĺňania formulárov?

Žiadne strachy, radi vám pomôžeme!

Kontaktujte Katku Markošovú na markosova@zivica.sk alebo 0918 733 712.  

Ďakujeme za váš čas!

Čo ste vašimi 2 % Živici podporili v minulom roku?

 • za 6 300 € ste žiakom, učiteľom aj verejnosti ponúkli inšpiratívne kurzy vo Vzdelávacom centre Zaježová. 
 • 10 300 € sme použili na ubytovanie, stravu, lektorné a organizačné zabezpečenie Sokratovho inštitútu, ktorý ponúka štúium pre nadaných vysokoškolákov. 
 • za 16 615 € ste podporili vzdelávanie učiteľov, vydávanie materiálov a podporu rozvoja Zelených škôl.
 • za 4 250€ sme nakúpili vybavenie do seminárnej miestnosti vo Vdelávacom centre Zaježová, vydali knihu o globálnom vzdelávaní a  zorganizovali verejné akcie v Bratislave a Zvolene

Ďakujeme!

Komentáre