Čo mestská časť Karlova Ves urobila pre opeľovače a čím môže inšpirovať iných.

Presne pred rokom vstúpila CEEV Živica do spolupráce s MČ Karlova Ves aby rožšírila myšlienku popularizácie mestského včelárenia o praktické kroky na pomoc opeľovačom. Jednoduchými krokmi a iniciatívami vo verejnom priestore sme otvorili diskusiu a cestu k inému pohľadu na údržbu mestskej zelene, zvyšovaniu biodiverzity a estetickej kvality miest, aktívnemu zapájaniu ľudí do vytvárania prostredia, v ktorom žijú, smerom k zvýšeniu vnímania jeho potenciálu. Žiť ekologicky sa dá predsa aj v meste a nie je potrebné "utekať za divočinou" na vidiek :).

Inšpirujte sa aktivitami environmentálnych expertov v novej príručke!

Príručka rovesníckeho vzdelávania "Ako (sa) učia environmentálni experti" zachytáva praktické príklady a inšpirácie z mikroprojektov 10 základných škôl, ktoré sa v máji 2016 zúčastnili projektu a rovnomenného školenia "Environmentálni experti" vo Vzdelávacom centre na Zaježovej. Tri dni intenzívneho kurzu plného námetov a aktivít v témach zodpovednej spotreby preniesli následne do svojich škôl.

O prírode blízkej údržbe zelene v mestách na Záhradníckom fóre!

Minulý rok sa Karlova Ves stala prvou mestskou časťou priateľskou opeľovačom. Aj tento rok pokračujeme so vzdelávacím projektom v bratislavskom Novom Meste. Cieľom je upozorniť na prírode blízku výsadbu aj údržbu zelene v mestskom prostredí, čím sa zvýši jeho druhová aj estetická kvalita. Zároveň projekt inšpiruje a motivuje ľudí aj samosprávu realizovať takéto opatrenia na vlastných plochách, záhradkách či balkónoch. Odozvy od obyvateľova aj z iných kútov Slovenska, ktorí sa o projekte dozvedeli, sú veľmi pozitívne. Podobnú zmenu by uvítali aj vo vlastnom meste. 

Stránky