Učili sme sa, ako bádateľsky vzdelávať

Ďalší ročník projektu Záhrada, ktorá učí, sme zahájili trojdňovým kurzom pre učiteľov venovanom Bádateľsky orientovanému vzdelávaniu. Od 6. – 8. februára 2017 vo Vzdelávacom centre na Polomoch 20 učiteľov z 11 škôl od Bratislavy až po Prešov zisťovalo, ako sa dá na záhrade vyučovať kreatívne nielen biológia, ale aj na fyzika, chémia, matematika či angličtina. 

Čo mestská časť Karlova Ves urobila pre opeľovače a čím môže inšpirovať iných.

Presne pred rokom vstúpila CEEV Živica do spolupráce s MČ Karlova Ves aby rožšírila myšlienku popularizácie mestského včelárenia o praktické kroky na pomoc opeľovačom. Jednoduchými krokmi a iniciatívami vo verejnom priestore sme otvorili diskusiu a cestu k inému pohľadu na údržbu mestskej zelene, zvyšovaniu biodiverzity a estetickej kvality miest, aktívnemu zapájaniu ľudí do vytvárania prostredia, v ktorom žijú, smerom k zvýšeniu vnímania jeho potenciálu. Žiť ekologicky sa dá predsa aj v meste a nie je potrebné "utekať za divočinou" na vidiek :).

Stránky