Výstavy

Svetový supermarket

Výstava sa zaoberá súvislosťami medzi našou spotrebou a problémami ekonomicky rozvojových krajín (chudoba, detská práca, ubúdanie vodných zdrojov...). Výstava je umiestnená v priestoroch Elektrárne piešťany.

>> Viac o výstave vám prezradí Katarína Lepešková na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32

 

Energia zblízka

Odhaľte vašim žiakom tajomstvá energie a fyzikálnych zákonov. Získajú komplexné informácie o premene, distribúcii a spotrebe energie. 

Koordinátorka: Zuzana Dovalová, dovalova@zivica.sk, 0904 519 745

>> Viac na www.elektrarnapiestany-zse.sk