Mestské včely

Výročná správa Živice za rok 2015
Prečítajte si našu výročnú správu za rok 2015 tu. Ďakujeme vám, že kráčate spolu s nami!
>> čítaj viac
Nekosené, prirodzené trávnaté plochy sú potrebné
Nekosené trávnaté plochy poskytujú bohatý sortiment prirodzených tráv, kvetov a bylín adaptovaných na lokálne podmienky, pôdu i opeľovače. Ak trávnik kosíme pred 15. májom a následne až po 15. septembri, dávame im možnosť vykvitnúť, poskytnúť dostatok nektáru a peľu pre podnecovanie mladého jarného včelstva a tiež umožňujeme rastlinám rozmnožovať sa. Mnohé lúky pričastým a veľmi nízkym kosením stratili svoju druhovú bohatosť a v letných mesiacoch ostávajú takmer bez života - či už z dôvodu preschýnania pôdy a následne porastu alebo minimálnou prítomnosťou včiel, čmeliakov či motýlov.
>> čítaj viac
Dobrovoľníci z Johnson Controls pre opeľovače
V piatok 3. júna nám prišli dobrovoľníci z Johnson Controls pomôcť sadiť medonosné rastliny a stavať hmyzie hotely.
>> čítaj viac
Včely by jedy zakázali, ale nevedia to povedať
Podpíšte petíciu Greenpeace o zákaze škodlivých chemikálií, ktoré nielen zabíjajú včely a iné opeľovače, ale stávajú sa súčasťou našich potravín :-(   PODPÍŠTE TU HNEĎ - ĎAKUJEME.     Foto: Greenpeace
>> čítaj viac
Zakladali sme kvetnaté lúky
V Karlovej Vsi pribudli kvetnaté plochy pre opeľovače
Tri kvetinové plochy pre včely a iné opeľovače pribudli v MČ Karlova Ves. V Líščom údolí a na ulici J. Stanislava sa časť pokoseného trávnika zmenila dočasne na rozoranú plochu, na ktorú sme vysadili nektarodajné rastliny a vysiali biotopové kvetné lúky zložené z 30 percentného podielu tráv a 70 percentného podielu kvetov a bylín.
>> čítaj viac

Stránky