Mestské včely

Nové kruhy Nad lúčkami
V utorok na ulici Nad lúčkami v Karlovej Vsi k trom existujúcim kruhom pribudli dva nové. Ohradené plochy by nemali byť pokosené, aby poslúžili ako experimentálne plochy. Prvé tri plochy podstúpili kosenie pred 15. májom, ďalšie ich čaká až po 15. septembri.
>> čítaj viac
Letná súťaž o najkrajší nektarodajný balkón a predzáhradku
Máte balkón či predzáhradku priateľskú včelám a iným opeľovačom v Mestskej časti Karlova Ves? Ak áno, zapojte sa do súťaže!
>> čítaj viac
Boli sme pri tom! Otvorenie Eko-učebne ŠKOREC
V piatok, 24. 6. 2016 sme sa zúčastnili otvorenia Eko-učebne ŠKOREC (ŠKOla RECykluje) v areáli Základnej školy, Karloveská 61 v Bratislave.
>> čítaj viac
Poďte s nami do úľa
Fakulta ekológie a environmentalistiky vo Zvolene tradične vytvára príležitosti pre svojich študentov získavať skúsenosti už počas štúdia. Petra Ježeková z CEEV Živica zaškolila študentky Katku Vojtkovú a Mišku Michalovú na lektorovanie výukového programu "Poďte s nami do úľa". Priamo v arboréte Borová hora majú žiaci základných škôl možnosť zatancovať si včelí tanec a ďalšie hry, zapojiť sa do aktivít a pozorovať včely zblízka... Žiaci zo ZŠ Vígľaš (5. a 6. ročník) boli vytešení. 
>> čítaj viac
Vytáčali sme mestský med bicyklovým medometom
S pomocou žiakov zo Základnej školy A. Dubčeka v Karlovej Vsi, sme 20.6.2016 vytáčali v múzeu BVS, a. s. prvý tohtoročný mestský med.
>> čítaj viac

Stránky