Mestské včely

Zaostrené na nekosené plochy
K nekoseným kruhom Nad lúčkami v Karlovej Vsi a informačnej tabuli dnes pribudla zaujímavá inštalácia. Okrem upútania pozornosti na význam týchto plôch, je jej cieľom zaostriť pozornosť okoloidúcich na výsledok rôznej intenzity kosenia trávnika. V spolupráci s mestskou časťou, REC Bratislava a firmou Carniherba s finančnou podporou dm drogerie markt sme na jar vyznačili kruhy v trávniku, ktoré neboli kosené. Ich cieľom je upozorniť na druhovú diverzitu kvetov, bylín a tráv a s tým súvisiacu pestrosť opeľovačov, pre ktoré sú cenným zdrojom potravy a útočiskom. 
>> čítaj viac
Všimli ste si tieto plochy v Karlovej Vsi? Teraz ich už neprehliadnete!
Nekosené plochy a ostrovy lúčnych kvetov už majú svoje označenie. Dočasné ceduľky, ktoré informovali o zapojení Mestskej časti Karlova Ves do projektu Mestské včely, nahradili informačné tabule, ktoré obsahujú stručné údaje o význame plôch. Tabuľky ponúkajú čitateľom tiež mapu s ďalšími typmi výsadby pre včely a iné opeľovače, ktoré je možné navštíviť. Okrem Základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej ulici boli už všetky ukážkové plochy realizované. Niektoré priniesli úrodu chutnej zeleniny a ovocia, iné potešili kvetmi či bylinkovou nádielkou.
>> čítaj viac
Mestskú časť Karlova Ves zaujíma Váš názor na zeleň
Zaujíma Vás, čo sa deje so zeleňou v meste? Radi by ste k jej údržbe vyjadrili názor? Ak bývate v Karlovej Vsi, teraz máte možnosť! V rámci projektu Mestské včely podporeného dm drogerie markt Karlová Ves zverejnila na svojej stránke krátky dotazník, aby zistila, čo môže zlepšiť v menežmente zelene. Pošlite dotazník svojim priateľom, napíšte svoj názor, ovplyvnite svoje okolie. Ďakujeme!
>> čítaj viac
Ako pridať svoj balkón či predzáhradku na portál EKO-MAPA
Rozhodli ste sa zapojiť do novej súťažnej kategórie "Najkrajší nektarodajný balkón" či "Najkrajšia nektarodajná predzáhradka" v MČ Karlova Ves?  Prináša výsadba na Vašom balkóne či predzáhradke úžitok včelám a inému hmyzu a radi by ste ňou inšpirovali aj ostatných? Možete tak urobiť na webovej stránke www.eko-mapa.sk. Ako?  1. Zvoľte www.eko-mapa.sk/mapa 2. Zvoľte "Pridať bod" alebo vyhľadajte svoju ulicu priamo na mape
>> čítaj viac

Stránky