Mestské včely

Školy zažili život včiel tvárou v tvár
V priebehu roka 2016 mali materské a základné školy možnosť zapožičať si interaktívnu hru Kráľovstvo včiel alebo prísť na návštevu priamo k úľom na včelniciach v Bratislave, Lučenci, Zvolene a Žiline v rámci programu Poďte s nami do úľa.
>> čítaj viac
Na Eko-mape Karlovej Vsi pribudli nové inšpirácie pre Vás!
Portál www.eko-mapa.sk mapuje "zelené" body po celom Slovensku. Podľa kraja, v ktorom žijete, tak môžete nájsť miesto, kam odniesť elektronický odpad, kde nakúpiť zdravé potraviny alebo ísť na príjemný výlet. Eko-mapa je skutočne univerzálnym eko-poradcom, ktorý sa ľahko zmestí aj do vášho mobilného telefónu. Stačí si len stiahnuť aplikáciu "EKO Trace". 
>> čítaj viac
Karloveský športový klub sa zapojil do výsadby pre opeľovače
Testovali sme mestský med. Pozrite si výsledky!
CEEV Živica pokračovala aj v roku 2016 v projekte Mestské včely. Ten sa zameriava na popularizáciu včelárenie a ochrany opeľovačov v mestskom prostredí. Tento rok sme urobili ďalší krok a to smerom k prvej mestskej časti priateľskej opeľovačom, ktorou sa stala Karlova Ves. Súčasťou projektu bolo aj zapojenie sa do vedeckého výskumu a to testovanie antibakteriálnych vlastností vzoriek mestského medu realizovaný Prírodovedeckou fakultou UK a Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, ktoré sme odobrali okrem Bratislavy aj zo Žiliny, Kežmarku, Lučenca a Zvolena.
>> čítaj viac
Budú BA - Nové Mesto a Ružinov ďalšími časťami priateľskými opeľovačom?
Štafetu "Mestskej časti priateľskej včelám a iným opeľovačom" po bratislavskej Karlovej Vsi možno preberú 2 mestské časti naraz. Záujem priblížiť mestské prostredie prírode, zameniť sterilné trávniky za kvetinové lúky, zaužívanú výsadbu cielene nahradiť nektarodajnou, na vybraných plochách zmeniť režim kosenia, vylúčiť používanie pesticídov z údržby či osadiť hmyzie hotely prejavila MČ Bratislava - Nové Mesto a MČ Ružinov. 
>> čítaj viac
Odovzdávanie cien víťazom najkrajších balkónov a predzáhradiek. Pozrite sa, ako prebiehalo.
V spolupráci s MČ Karlova Ves, ktorá ako prvá začala vedome robiť kroky podporujúce včely a iné opeľovače, sme v letných mesiacoch vyhlásili novú kategóriu tradičnej súťaže: Najkrajší nektarodajný balkón a najkrajšia nektarodajná predzáhradka. Výhercovia súťaže si priamo na Miestnom úrade v Karlovej Vsi za prítomnosti starostky MUDr. Dany Čahojovej, odbornej poroty a zástupkýň dm drogerie markt, s. r. o. odniesli praktickú i sladkú odmenu. 
>> čítaj viac

Stránky