Zaujímavé odkazy

Slovensko

http://vcelari.sosbanbb.sk - stránka jedinej včelárskej školy na Slovensku

www.pv.sk/vcely - stránka o včelárstve, včelách a mede

Česká republika

www.vcely.cz - informácie a zaujímavosti pre včelárov aj pre priateľov včelárenia

www.vcelynastrese.cz - stránka o včelách chovaných na strechách

Iné

www.honeylove.org - stránka o mestských včelách (USA)

www.beeurban.se - stránka o mestských včelách (Švédsko)

www.urbanagriculturebasel.ch/300-project.php?pid=8 - stránka o mestských včelách (Bazilej, Švajčiarsko)

www.ted.com/talks/lang/sk/noah_wilson_rich_every_city_needs_healthy_honey_bees.html - NoahWilson-Rich: Každé mesto potrebuje zdravé včely (prednáška na konferencii TED s titulkami)