Žilinská univerzita – Žilina

Včely tu boli umiestnené v lete 2015 v rámci spoločného projektu Greenpeace a Živice „Adoptuj si včelu“. Stará sa o ne občianske združenie Preles. Na včelnici je možné dohodnúť si prehliadky pre školy.


Kontakt

Michal Butek, 0904 259 952, michal.butek@gmail.com

Partneri