Areál veterinárnej ambulancie – Kežmarok

Včely tu boli umiestnené v lete 2015 v rámci spoločného projektu Greenpeace a Živice „Adoptuj si včelu“. Stará sa o ne občianske združenie Vlk, ktorý nikdy nespí. Na včelnici je možné dohodnúť si prehliadky pre školy.

Kontakt

Dominik Jakub, 0907 116 312, domjakub@gmail.com

Partneri