Arborétum Technickej univerzity – Zvolen

Arborétum v spolupráci so študentkami Technickej univerzity a Živicou poskytuje výučbové programy pre školy na svojej včelnici v Arboréte Borová Hora. 


Kontakt

Petra Ježeková,  0918 495 964, jezekova@zivica.sk

 
Partneri