Aktivity v MČ Karlova Ves

Mestská časť Karlova Ves sa v roku 2016 zapojila do projektu Mestských včiel ako prvá štvrť na Slovensku, ktorá sa chce stať priateľskou k opeľovačom. Počas vegetačnej sezóny 2016 tu prebiehajú rôzne aktivity na podporu tohto cieľa. Sú to:


1.    Výsadba piatich rozličných plôch s nektarodajnými rastlinami 
-    Ovocno-zeleninová plocha na ZŠ Tilgnerova
-    Bylinková špirála na ZŠ Karloveská 61
-    Vyvýšené jahodové záhony a jedlé kríky na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova
-    Vyvýšené kvetinové záhony a živý plot v Športovom klube, Janotova
-    Lúka s kvitnúcimi kvetmi v Líščom údolí
-    Nekosené plochy na ul. J. Stanislava
-    Nekosená plocha na Hlaváčikovej ul.


2.    Súťaž o najkrajší balkón priateľský opeľovačom
-    Bude prebiehať v júni 2016
-    Informácie nájdete na stránke MČ Karlova Ves – www.karlovaves.sk 
-    Záujemci si budú môcť vyzdvihnúť semienka a sadenice v prevádzke dm drogerie markt na Ľ. Fullu 3 a v záhradníctve ZREUZ na Devínskej ceste a na Miestnom úrade Karlova Ves na Nám. sv. Františka 8
-    Každý, kto nahrá fotku svojho vysadeného balkóna na www.eko-mapa.sk do časti „Plochy priateľské opeľovačom“ dostane od dm drogerie markt malú odmenu


3.    Príručka manažmentu zelene priateľského k opeľovačom
-    V spolupráci s krajinnou architektkou Ing. Zuzanou Hudekovou, PhD. 
-    Najmä úprava frekvencie kosenia, výšky kosenia, manažment starostlivosti o zeleň a používanie pesticídov 
-    Bude k dispozícii online a v tlačenej podobe pre zainteresované obce


4.    Strešná záhrada pre opeľovače na budove Prírodovedeckej fakulty UK
-    Pod vedením Mgr. Ivany Valachovej PhD.
-    V spolupráci s Botanickou záhradou


5.    Výučbový program na včelnici „Poďte s nami do úľa“
-    Vo Vodárenskej záhrade BVS
-    Pre organizované vopred nahlásené skupiny (materské a základné školy)
-    Viac informácií nájdete TU