Plán aktivít

Čo robíme? Kedy a kde?
3-dňový workshop “Environmentálni experti” pre akčný tím. Budeme zdieľať základné teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a motivačné techniky vrátane rôznych zaujímavých didaktických materiálov. Ponúkneme množstvo tipov na tvorbu a realizáciu vlastných rovesníckych environmentálnych výučbových programov. 2. – 4. mája 2016 (VZC Zaježová)
Vytvorenie environmentálnych výučbových programov 
Úlohou školských tímov je vytvoriť pútave vzdelávacie také programy, aké by ich sami žiaci chceli zažiť a zaškoliť čo najviac spolužiakov.
Máj 2016, na každej zapojenej škole
Realizácia environmentálnych výučbových programov
Z rovesníckeho vzdelávania zazdieľame fotografie rovesníckeho vzdelávania a zhodnotíme spoločne ich úspešnosť. Predpokladáme odučenie minimálne 500 ďalších žiakov na zapojených školách v oblasti zodpovednej spotreby.
Máj – jún 2016
September – december 2016, na každej zapojenej škole
Vedomostná hra “Kráľovstvo včiel” 
Starší žiaci predstavia mladším život vo včelom úli počas roka prostredníctvom zábavnej hry.
Máj – jún 2016
September – december 2016, na každej zapojenej škole
Tvorba a predloženie mikroprojektov
Environmentálni experti navrhnú a realizujú vlastné prakticky zamerané mikroprojekty na témy zodpovednej spotreby.
Máj – jún 2016, na každej zapojenej škole
Realizácia mikroprojektov
Realizácia mikroprojektov na vybrané témy s cieľom ich rozvoja na vlastnej škole. 
September – december 2016, na každej zapojenej škole
Propagácia výstupov mikroprojektov
Zdieľanie skúseností a fotografií z realizácie mikroprojektov. 
September – december 2016, na každej zapojenej škole