O projekte

Mestské včelnice realizované Živicou sú v súčasnosti súčasťou projektu Mestské včely 2016, ktorý financuje spoločnosť dm drogerie markt s.r.o. Cieľom projektu je umožniť ľuďom, organizáciám a školám sa aktívne zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov a súvisiacich tém zodpovednej spotreby ako je ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov priamo v mieste ich bydliska bez nutnosti cestovať a presúvať sa. Mestské úle umiestnené v piatich mestách Slovenska popularizujú včelárenie a otvárajú ho pre širokú skupinu záujemcov z radov verejnosti aj škôl. Vzdelávací kurz o zodpovednej spotrebe pre školy šíri informácie o produktoch bežnej spotreby a ich dopade na životné prostredie rovnako ako zručnosti potrebné pre efektívne rovesnícke vzdelávanie.

 

Mestské včely boli v rokoch 2014 a 2015 súčasťou projektu Nevyšliapanou cestou. Cieľom projektu bolo preniesť úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v meste od švajčiarskeho partnera Urban AgriCultureNetzBasel. V dvoch vybraných mestách - Zvolen a Bratislava - mal projekt za cieľ ukázať úspešné eko-komunitné aktivity. V oboch mestách vyrástli spolu tri komunitné záhrady, osadili sa mestské včelíny a vznikla lokálna doplnková mena „živec“.