Donori

Projekt "Mestské včely" realizuje od marca 2015 Živica. Jeho cieľom je umožniť ľuďom, organizáciám a školám sa aktívne zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov a súvisiacich tém zodpovednej spotreby ako je ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov priamo v mieste ich bydliska bez nutnosti cestovať a presúvať sa. Mestské úle umiestnené v štyroch mestách Slovenska popularizujú včelárenie a otvárajú ho pre širokú skupinu záujemcov z radov verejnosti aj škôl. Vzdelávací kurz o zodpovednej spotrebe pre školy šíri informácie o produktoch bežnej spotreby a ich dopade na životné prostredie rovnako ako zručnosti potrebné pre efektívne rovesnícke vzdelávanie.

Projekt „Nevyšliapanou cestou“ realizovala od mája 2013 do februára 2015 Živica. Jeho cieľom bolo priniesť fungujúce a trvalo udržateľné aktivity týkajúce sa environmentálne šetrného života v meste. Partnerom projektu bola švajčiarska organizácia Urban AgriCultureNetzBasel.

Oba projekty finančne podporila aj spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o..

Projekt "Nevyšliapanou cestou" bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.