Ako (sa) učia Environmentálni experti? Inšpiratívna publikácia už čoskoro!

Cieľom projektu „Environmentálni experti“ bolo vytvoriť žiačkam a žiakom II. stupňa základných škôl priestor pre realizáciu rovesníckeho vzdelávania a vlastných nápadov spôsobom, ktorý im je blízky. Aby bola pre žiakov problematika atraktívna a boli motivovaní ponoriť sa hlbšie do skúmania jej skrytých súvislostí a podstaty, zamerali sme sa na aktuálne spotrebiteľské témy.

V projekte, ktorý pokračuje už druhým ročníkom,pracujeme s potenciálom žiakov kriticky zhodnotiť informácie, ktoré sa k ním rôznou cestou dostávajú v rámci tém, ktoré sa ich dotýkajú.

Mladí environmentálni experti z 10 škôl sa tak v doprovode pedagógov zúčastnili na 3-dňovom kurze vo Vzdelávacom centre Zaježová zameranom na zodpovednú spotrebu, tipy a triky ako zostaviť pútavý, environmentálny výučbový program a formou rovesníckeho vzdelávania vedomosti odovzdať ďalej, či pracovať s didaktickými pomôckou  “Kráľovstvo včiel”. 

Žiaci spolu s pedagógmmi realizovali praktické mikroprojekty a sprievodné vzdelávacie aktivity. Pôsobili ako žiacki lektori a svoje získané vedomosti posúvali ďalej.

Neváhali sa zapojiť do aktivít, v ktorých vidia zmysel a z ktorých vedia skúsenosti preniesť do každodenného života. V príručke, ktorú zverejníme koncom januára 2017, sa dozviete, ako sa im pri vzdelávaní (sa) darilo. 

Projekt Mestské včely 2016 podporil Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácií Pontis.