Mestské včely

Venujte svoje 2 percentá z dane Živici a pomôžte nám inšpirovať k zmene!
Životné prostredie, vzdelávanie, spoločnosť aj spiritualita. V týchto vzájomne súvisiacich oblastiach realizuje CEEV Živica projekty už 17. rok. Čo všetko sa nám aj vďaka vašim príspevkom podarilo minulý rok? Pozrite sa na obrázku.
>> čítaj viac
Čo mestská časť Karlova Ves urobila pre opeľovače a čím môže inšpirovať iných.
Presne pred rokom vstúpila CEEV Živica do spolupráce s MČ Karlova Ves aby rožšírila myšlienku popularizácie mestského včelárenia o praktické kroky na pomoc opeľovačom. Jednoduchými krokmi a iniciatívami vo verejnom priestore sme otvorili diskusiu a cestu k inému pohľadu na údržbu mestskej zelene, zvyšovaniu biodiverzity a estetickej kvality miest, aktívnemu zapájaniu ľudí do vytvárania prostredia, v ktorom žijú, smerom k zvýšeniu vnímania jeho potenciálu. Žiť ekologicky sa dá predsa aj v meste a nie je potrebné "utekať za divočinou" na vidiek :).
>> čítaj viac
Inšpirujte sa aktivitami environmentálnych expertov v novej príručke!
Príručka rovesníckeho vzdelávania "Ako (sa) učia environmentálni experti" zachytáva praktické príklady a inšpirácie z mikroprojektov 10 základných škôl, ktoré sa v máji 2016 zúčastnili projektu a rovnomenného školenia "Environmentálni experti" vo Vzdelávacom centre na Zaježovej. Tri dni intenzívneho kurzu plného námetov a aktivít v témach zodpovednej spotreby preniesli následne do svojich škôl.
>> čítaj viac
Ako (sa) učia Environmentálni experti? Inšpiratívna publikácia už čoskoro!
Cieľom projektu „Environmentálni experti“ bolo vytvoriť žiačkam a žiakom II. stupňa základných škôl priestor pre realizáciu rovesníckeho vzdelávania a vlastných nápadov spôsobom, ktorý im je blízky. Aby bola pre žiakov problematika atraktívna a boli motivovaní ponoriť sa hlbšie do skúmania jej skrytých súvislostí a podstaty, zamerali sme sa na aktuálne spotrebiteľské témy. V projekte, ktorý pokračuje už druhým ročníkom,pracujeme s potenciálom žiakov kriticky zhodnotiť informácie, ktoré sa k ním rôznou cestou dostávajú v rámci tém, ktoré sa ich dotýkajú.
>> čítaj viac
Chcete pomôcť včelám? Prečítajte si ako na infotabuliach v Karlovej Vsi!
V predvianočných dňoch osadilo občianske združenie Živica osadilo v rámci projektu Mestské včely vzdelávaciu tabuľu s hmyzím hotelom. Tá má obyvateľom predstaviť realizované aktivity v rámci pilotného projektu „Mestská časť priateľská opeľovačom“, do ktorého sa Karlova Ves zapojila ako vôbec prvá na Slovensku.
>> čítaj viac

Stránky