Mestské včely

Karloveský športový klub sa zapojil do výsadby pre opeľovače
Testovali sme mestský med. Pozrite si výsledky!
CEEV Živica pokračovala aj v roku 2016 v projekte Mestské včely. Ten sa zameriava na popularizáciu včelárenie a ochrany opeľovačov v mestskom prostredí. Tento rok sme urobili ďalší krok a to smerom k prvej mestskej časti priateľskej opeľovačom, ktorou sa stala Karlova Ves. Súčasťou projektu bolo aj zapojenie sa do vedeckého výskumu a to testovanie antibakteriálnych vlastností vzoriek mestského medu realizovaný Prírodovedeckou fakultou UK a Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, ktoré sme odobrali okrem Bratislavy aj zo Žiliny, Kežmarku, Lučenca a Zvolena.
>> čítaj viac
Budú BA - Nové Mesto a Ružinov ďalšími časťami priateľskými opeľovačom?
Štafetu "Mestskej časti priateľskej včelám a iným opeľovačom" po bratislavskej Karlovej Vsi možno preberú 2 mestské časti naraz. Záujem priblížiť mestské prostredie prírode, zameniť sterilné trávniky za kvetinové lúky, zaužívanú výsadbu cielene nahradiť nektarodajnou, na vybraných plochách zmeniť režim kosenia, vylúčiť používanie pesticídov z údržby či osadiť hmyzie hotely prejavila MČ Bratislava - Nové Mesto a MČ Ružinov. 
>> čítaj viac
Odovzdávanie cien víťazom najkrajších balkónov a predzáhradiek. Pozrite sa, ako prebiehalo.
V spolupráci s MČ Karlova Ves, ktorá ako prvá začala vedome robiť kroky podporujúce včely a iné opeľovače, sme v letných mesiacoch vyhlásili novú kategóriu tradičnej súťaže: Najkrajší nektarodajný balkón a najkrajšia nektarodajná predzáhradka. Výhercovia súťaže si priamo na Miestnom úrade v Karlovej Vsi za prítomnosti starostky MUDr. Dany Čahojovej, odbornej poroty a zástupkýň dm drogerie markt, s. r. o. odniesli praktickú i sladkú odmenu. 
>> čítaj viac
Ako vyzerá najkrajší nektarodajný balkón a predzáhradka? Pozrite si víťazov súťaze!
Počas leta sme v spolupráci s MČ Karlova Ves vytvorili v rámci populárnej súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku nové súťažné kategórie „Najkrajší nektarodajný balkón a najkrajšia nektarodajná predzáhradka“. V rámci týchto kategórií sme sa zamerali na cielenú výsadbu, ktorá prináša radosť a úžitok nielen Vám, ale tiež včelám a iným opeľovačom. Hodnotili sme, či sa na balkóne alebo predzáhradke nachádzajú:
>> čítaj viac
Zo Zaježovej sa vrátilo do škôl 20 pedagógov - enviro-expertov
- Vedieť viac o bylinkách. - Dozvedieť sa o bio-potravinách. - Spoznať lepšie Zaježovú. - Aktívne si oddýchnuť a načerpať inšpiráciu. - Získať nové kontakty, ... Tieto a iné očakávania, túžby, požiadavky nalepili pedagógovia na svoj "strom prianí" hneď na začiatku kurzu "Environmentálni experti".
>> čítaj viac

Stránky