Mestské včely

Poďte s nami do úľa
Fakulta ekológie a environmentalistiky vo Zvolene tradične vytvára príležitosti pre svojich študentov získavať skúsenosti už počas štúdia. Petra Ježeková z CEEV Živica zaškolila študentky Katku Vojtkovú a Mišku Michalovú na lektorovanie výukového programu "Poďte s nami do úľa". Priamo v arboréte Borová hora majú žiaci základných škôl možnosť zatancovať si včelí tanec a ďalšie hry, zapojiť sa do aktivít a pozorovať včely zblízka... Žiaci zo ZŠ Vígľaš (5. a 6. ročník) boli vytešení. 
>> čítaj viac
Vytáčali sme mestský med bicyklovým medometom
S pomocou žiakov zo Základnej školy A. Dubčeka v Karlovej Vsi, sme 20.6.2016 vytáčali v múzeu BVS, a. s. prvý tohtoročný mestský med.
>> čítaj viac
Výročná správa Živice za rok 2015
Prečítajte si našu výročnú správu za rok 2015 tu. Ďakujeme vám, že kráčate spolu s nami!
>> čítaj viac
Nekosené, prirodzené trávnaté plochy sú potrebné
Nekosené trávnaté plochy poskytujú bohatý sortiment prirodzených tráv, kvetov a bylín adaptovaných na lokálne podmienky, pôdu i opeľovače. Ak trávnik kosíme pred 15. májom a následne až po 15. septembri, dávame im možnosť vykvitnúť, poskytnúť dostatok nektáru a peľu pre podnecovanie mladého jarného včelstva a tiež umožňujeme rastlinám rozmnožovať sa. Mnohé lúky pričastým a veľmi nízkym kosením stratili svoju druhovú bohatosť a v letných mesiacoch ostávajú takmer bez života - či už z dôvodu preschýnania pôdy a následne porastu alebo minimálnou prítomnosťou včiel, čmeliakov či motýlov.
>> čítaj viac
Dobrovoľníci z Johnson Controls pre opeľovače
V piatok 3. júna nám prišli dobrovoľníci z Johnson Controls pomôcť sadiť medonosné rastliny a stavať hmyzie hotely.
>> čítaj viac

Stránky