Pre obchodníkov

Pre zapojených obchodníkov platia nasledovné pravidlá
 • Obchodník musí mať prevádzku v Bratislave alebo vo Zvolene.
 • Obchodník si zamieňa získané živce naspäť za eurá na vybraných výmenných miestach kedykoľvek počas kalendárneho roka v akejkoľvek sume. Pri vyšších sumách na základe predchádzajúcej dohody.
 • Obchodník pri spätnej výmene dostáva za 1 živec = 0,97 eura. Získané 3% sa použijú na prevádzku lokálnej meny.

V prípade, že sa chcete zapojiť do siete prevádzok akceptujúcich lokálnu menu živec, kontaktujte Luciu Katonovú na katonova@zivica.sk alebo na 0917 523 497.

Prečo?
 • Obchodník získa dobré meno a tým aj nových zákazníkov, pretože sa zapája do rozvoja lokálnej komunity a miestnej ekonomiky – podporuje mesto, v ktorom podniká.
 • Zapojený obchodník získava bezplatnú propagáciu na webovej stránke projektu, na www.zivica.sk, v médiách a na facebooku.
 • Obchodník bude zaradený na portál www.eko-mapa.sk, a jeho prevádzku budú môcť nájsť zákazníci aj pomocou mobilnej aplikácie.
 • Získava silnú značku, ktorá napomáha odlíšeniu sa od konkurencie.
 • Získava príležitosti na prepájanie svojho podniku s inými zapojenými podnikmi a rovnako s dodávateľmi a distribútormi.
 • Získava nálepku na svoju prevádzku – „Tu môžete platiť živcom“.
 • V prípade, že si nepríde zameniť získané živce naspäť za eurá, podporuje rozvoj lokálnej meny.
 • Používaním živcov podporuje obeh peňazí v rámci komunity a znižuje ich odtekaniu mimo ňu.
 • Používaním živcov podporuje ľudí, komunity a spravodlivý finančný systém.