Zaježovská škola hľadá asistenta/tku

Zaježovská škola, ktorej zriaďovateľom je CEEV Živica, bola pred desiatimi rokmi malou školičkou so 4 deťmi. Ale dnes to neplatí. V nasledujúcom školskom roku bude komunitnú školu na zaježovských lazoch navštevovať 19 detí na I. stupni. Z toho dôvodu hľadáme asistenta/ asistentku učiteľky s nástupom od septembra 2017.

V ďalšom roku budeme mať v škole tri ročníky skvelých detí, s ktorými budeme pracovať na ďalšom postupe vo vzdelávaní a zároveň na osobných výzvach a vlastnom rozvoji. Vyučovanie bude postavené na viacerých aktívnych metódach, kde najaktívnejším článkom v škole je práve dieťa a učiteľka s asistentom/ asistentkou sú sprievodcami, mentormi a pomocníkmi na ceste dieťaťa.

Asistent/ asistentka učiteľky nemusí mať pedagogické vzdelanie, dôležitejšie sú osobné kvality a predpoklady na učenie v takejto škole. Asistent/ asistentka by mal/ mala spĺňať tieto predpoklady:

  • Dokáže rozvíjať tvorivosť u seba aj u detí
  • Vie pracovať koncepčne a zároveň byť flexibilným
  • Má schopnosť samostatne pracovať s deťmi
  • Je pozitívnym príkladom pre svoje okolie
  • Má nápady, ktoré aktívne ponúka okoliu
  • Je priprevný/á pracovať v škole na plný pracovný úväzok

Ponúkame:
- skvelú školu s výbornými deťmi a rodičmi

- plat primeraný školstvu. Možná práca aj na živnosť

- možnosť zabezpečenia dopravy na trase Banská Bystrica – Zvolen – Zaježová a späť

- neponúkame a nevieme zabezpečiť ubytovanie na Zaježovej

 

Životopis a motivačný list nám prosím zašlite do 10. augusta 2017 na adresu

info@zivica.sk Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor v priebehu augusta.