Kontakt

ŽIVICA
Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Telefón: 02 / 52 96 29 29
www.zivica.sk

Kontaktná osoba pre Bratislavu: Petra Ďurišová
Mobil: 0918 495 964
E-mail: durisova@zivica.sk


  

Kontaktná osoba pre Zvolen: Zuzana Špániková
Mobil: 0902 138 061
E-mail: spanikova@zivica.sk